ΡΕΤΡΟ

11.9.08 Καινούριες φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Βάσου Θεοφίλου.

Αφίσεις ολυμπιακών αγώνων Λονδίνο1908,Βερολίνο 1936,Αθήνα 1896


παγκύπριοι εφήβων 1982 800μ. Μάντης,Νεοφύτου,Κυριακίδης,Θεοδοσίου,Θεοφίλου.


εκκίνηση 5000μ σε δημόσιο δρόμο 7/3/1982


παγκύπριος μαραθώνιος 1993


1985 Βάσος θεοφίλου
παγκύπριοι μαθητικοί 1500μ 24/4/1981


1500μ παγκύπρια ημερίδα 27/8/1981
 


παγκύπριοι αγώνες εφήβων1985 2000μ στυλπ